25. August 2014

Pressespiegel: Curbs (Ausgabe 02 / Aug. 2014), Octane (Ausgabe 12 / Sept. 2014)

Pressespiegel

Curbs (Ausgabe 02 / August 2014), S. 59 – „Klassen-Doppelsieg“

Octane (Ausgabe 12 / September 2014), S. 123 – „K3 – Doppelsieg“